Přichází rozvědka

V rámci diskuze s různými stranami problematiky novelizace zákonu o vojenském zpravodajství, jsme se shodli na následujících návrzích, které by mohly a měly být legislativně nebo procesně řešeny.

Co musí být v legislativě podchyceno:

Co je potřeba vyřešit, diskuzní témata: